اوقات نماز Wilāyat-e Baghlān

AF / Baghlan / Wilāyat-e Baghlān

جهت قبله Wilāyat-e Baghlān

N E S W

جهت قبله Wilāyat-e Baghlān

°245.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Wilāyat-e Baghlān, Baghlan: °245.3 :جهت قطب نما °248.5 :جهت واقعی °1-3.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Wilāyat-e Baghlān, Wilayat-e Baghlan, Baghlan, Baghlan and Pulekhumri, Baghland and Pul-i-Khumri, Baghlān, Beghlan Province, Bāghlān, Pul-i-Khumri, Velayat-e Baghlan, Velāyat-e Baghlān

اوقات نماز Kōh-e Darah-ye Kandah, (Koh-e Darah-ye Kandah)
اوقات نماز Chahār Rāh, (Chahar Rah)
اوقات نماز Na‘lah-ye Gurgān, (Na'lah-ye Gurgan)
اوقات نماز Kalakān, (Kalakan)
اوقات نماز Shēr Qōlak, (Sher Qolak)
اوقات نماز Qal‘ah, (Qal`ah)
اوقات نماز Spaych
اوقات نماز Kōtal-e Chak Āw, (Kotal-e Chak Aw)
اوقات نماز Āb-e Bārīk, (Ab-e Barik)
اوقات نماز Darah-ye Ghōrī, (Darah-ye Ghori)
اوقات نماز Kōtal-e ‘Āshuqān, (Kotal-e 'Ashuqan)
اوقات نماز Palpāyah, (Palpayah)