اوقات نماز Rāghistān

AF / Badakhshan / Rāghistān

جهت قبله Rāghistān

N E S W

جهت قبله Rāghistān

°243.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Rāghistān, Badakhshan: °243.7 :جهت قطب نما °247.4 :جهت واقعی °1-3.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rāghistān, Raghistan, Raghistan District, raghstan, راغستان

اوقات نماز Khūnī-ye Lar-e Bālā, (Khuni-ye Lar-e Bala)
اوقات نماز Khūnī-ye Lar-e Pā’īn, (Khuni-ye Lar-e Pa'in)
اوقات نماز Wālik Darah, (Walik Darah)
اوقات نماز Sabz Chashmah
اوقات نماز Lēdur, (Ledur)
اوقات نماز Khālīchōt, (Khalichot)
اوقات نماز Duzd Darah
اوقات نماز Tājēl Darah, (Tajel Darah)
اوقات نماز Dasht-e Lakhsh
اوقات نماز Wur Sindur
اوقات نماز Galah Dur
اوقات نماز Wakhīndēw, (Wakhindew)
اوقات نماز Dahanah-ye Shālah Darah, (Dahanah-ye Shalah Darah)
اوقات نماز Wālik, (Walik)