اوقات نماز Badakhshān

AF / Badakhshan / Badakhshān

جهت قبله Badakhshān

N E S W

جهت قبله Badakhshān

°246.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Badakhshān, Badakhshan: °246.9 :جهت قطب نما °250.2 :جهت واقعی °1-3.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Badakhshān, Badakhshan, Badakhsan, Baḏakhs̄ān, Bedekhshan Province, Velayat-e Badakhshan, Velāyat-e Badakhshān, Wilayat-e Badakhshan, Wilāyat-e Badakhshān, bdkhshan, wlayt bdkhshan, wlayt bdkshan, بدخشان, ولايت بدخشان, ولايت بدکشان

اوقات نماز Daryā-ye Ūrūp, (Darya-ye Urup)
اوقات نماز Warut
اوقات نماز Sar Shkhowr
اوقات نماز Daryā-ye Sar Shkhowr, (Darya-ye Sar Shkhowr)