اوقات نماز Umm al Qaywayn

AE / Umm al Qaywayn / Umm al Qaywayn

جهت قبله Umm al Qaywayn

N E S W

جهت قبله Umm al Qaywayn

°255.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Umm al Qaywayn, Umm al Qaywayn: °255.9 :جهت قطب نما °257.7 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Umm al Qaywayn, Oumm al Qaiwain, Oumm al Qaïwaïn, Skeikhdom of Umm al Qaiwain, Umm Al Quwain, Umm al Qawain, Umm al Qiwain, am alqywyn, أم القيوين

اوقات نماز Baţḩā’ Āl ‘Alī, (Batha' Al `Ali)
اوقات نماز Ţawī al Qaran, (Tawi al Qaran)
اوقات نماز Ţawī Nubayy, (Tawi Nubayy)
اوقات نماز Mudarrah