اوقات نماز Dubai

AE / Dubai / Dubai

جهت قبله Dubai

N E S W

جهت قبله Dubai

°257.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Dubai, Dubai: °257.3 :جهت قطب نما °259.1 :جهت واقعی °1-1.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dubai, Debai, Debei, Dibai, Dubaï, Imarat Dubayy, Imārat Dubayy, Shaikhdom of Dubai, Sheikhdom of Dubai, State of Dubai, dby, دبي

اوقات نماز Umm Minhad
اوقات نماز Wādī Muḑāhīyah, (Wadi Mudahiyah)
اوقات نماز Ghāfat ‘Īdān, (Ghafat `Idan)