اوقات نماز ‘Ajmān

AE / Ajman / ‘Ajmān

جهت قبله ‘Ajmān

N E S W

جهت قبله ‘Ajmān

°256.1 :جهت قطب نما
جهت قبله ‘Ajmān, Ajman: °256.1 :جهت قطب نما °257.8 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

‘Ajmān, `Ajman, 'Ajman, Ajman, Ajman Emirate, Sheikhdom of Ajman, `Ujman, عجمان, ‘Ujmān

اوقات نماز Al Mawntāz, (Al Mawntaz)
اوقات نماز Az Zahrā’, (Az Zahra')
اوقات نماز Al Ḩamīdīyah, (Al Hamidiyah)
اوقات نماز Mantiza
اوقات نماز Al Muwayhāt, (Al Muwayhat)
اوقات نماز Al Muwayhāt, (Al Muwayhat)
اوقات نماز Tall Bāsh, (Tall Bash)
اوقات نماز Ţawī Ramārīm, (Tawi Ramarim)
اوقات نماز Shādir at Tallah, (Shadir at Tallah)
اوقات نماز Aş Şinā‘īyah al Jadīdah, (As Sina`iyah al Jadidah)
اوقات نماز Nadd Bilād, (Nadd Bilad)
اوقات نماز Al Jurf
اوقات نماز Tall Ţālib, (Tall Talib)