اوقات نماز Ordino

AD / Ordino / Ordino

جهت قبله Ordino

N E S W

جهت قبله Ordino

°111.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Ordino, Ordino: °111.4 :جهت قطب نما °111.4 :جهت واقعی °10 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Ordino, Ordinas, Ordino koezoesseg, Ordino közösség, Parochia de Ordino, Parroquia d'Ordino, Parròquia d'Ordino, ao er di nuo, awrdynw, oleudino, ordino, ordino palli, orudino jiao qu, Ордино, Ордіно, Օրդինո, أوردينو, اوردینو, ओर्दिनो पल्ली, ორდინო, オルディノ教区, 奥尔迪诺, 오르디노

اوقات نماز Llorts
اوقات نماز Riu de l’Angonella, (Riu de l'Angonella)
اوقات نماز Bosc de Roures
اوقات نماز Riu de l’Ensegur, (Riu de l'Ensegur)
اوقات نماز Canal del Castell
اوقات نماز Canal de la Coma
اوقات نماز Canal del Torrent Cauber
اوقات نماز Plana Duedra
اوقات نماز Les Mines
اوقات نماز Font del Crau
اوقات نماز Bombal
اوقات نماز Bosc del Soleador
اوقات نماز Cort d’Esteve, (Cort d'Esteve)
اوقات نماز Prat d’en Torres, (Prat d'en Torres)
اوقات نماز Forat dels Horts
اوقات نماز Les Bartigues
اوقات نماز Planell de la Llentiga
اوقات نماز Les Queroles
اوقات نماز Solà de l’Allau, (Sola de l'Allau)
اوقات نماز Els Pallerils
اوقات نماز Bosc del Castell
اوقات نماز El Saquet
اوقات نماز Bosc de la Mollera
اوقات نماز Obaga de la Molina
اوقات نماز Canal de Ruixol
اوقات نماز Riu de Ferreroles
اوقات نماز Planes de Fels
اوقات نماز Balmes del Solà de l’Allau, (Balmes del Sola de l'Allau)
اوقات نماز Canal Fosca
اوقات نماز Rocs del Cresp
اوقات نماز Font de les Entrades
اوقات نماز Riu d’Aiguarebre, (Riu d'Aiguarebre)
اوقات نماز Boïga del Bony, (Boiga del Bony)
اوقات نماز Solana del Querol
اوقات نماز Obaga de la Mollerra
اوقات نماز Canal del Seig
اوقات نماز El Colitx
اوقات نماز Canal de la Llosa
اوقات نماز Collada de l’Ensegur, (Collada de l'Ensegur)
اوقات نماز Callissa de Palomer
اوقات نماز Riu de Pal
اوقات نماز Pesada de Pal
اوقات نماز Riu del Querol
اوقات نماز El Brossós, (El Brossos)
اوقات نماز Obac d’Erts, (Obac d'Erts)
اوقات نماز Planell d’Aiguarebre, (Planell d'Aiguarebre)
اوقات نماز Tosquers
اوقات نماز Solà d’Erts, (Sola d'Erts)
اوقات نماز Serrat dels Obacs
اوقات نماز Puiol del Piu
اوقات نماز Bosc de les Salines
اوقات نماز Camí de Sedornet, (Cami de Sedornet)
اوقات نماز Pesada
اوقات نماز Erts
اوقات نماز Roca Blanca
اوقات نماز Canal del Cresp
اوقات نماز Camp del Cortal
اوقات نماز Bosc de Villar
اوقات نماز Serrat dels Matets
اوقات نماز Allau del Mas
اوقات نماز Bosc de l’Obac de Salla, (Bosc de l'Obac de Salla)
اوقات نماز Planell de la Guàrdia, (Planell de la Guardia)
اوقات نماز Bosc de la Font del Pi
اوقات نماز Coma de l’Ascladella, (Coma de l'Ascladella)
اوقات نماز Roc del Lloser
اوقات نماز Les Salines
اوقات نماز Camí de l’Ensegur, (Cami de l'Ensegur)
اوقات نماز El Ramer
اوقات نماز Canals del Brossós, (Canals del Brossos)
اوقات نماز Bosc de la Planassa
اوقات نماز Canal dels Picons
اوقات نماز Canal del Ramer
اوقات نماز Comangerra
اوقات نماز Camí del Jou, (Cami del Jou)
اوقات نماز Canal de Pesada
اوقات نماز Roc de la Castelleta
اوقات نماز Planell de Ginestar
اوقات نماز Canal del Jou
اوقات نماز La Passera
اوقات نماز Roc de l’Auba, (Roc de l'Auba)
اوقات نماز Pic del Brossós, (Pic del Brossos)
اوقات نماز Mas de Ribafeta
اوقات نماز Fonts dels Obacs
اوقات نماز L’Ensegur, (L'Ensegur)
اوقات نماز Canal de Coma Fregona
اوقات نماز Camp de Vassalló, (Camp de Vassallo)
اوقات نماز Canal de la Font de Gambada
اوقات نماز Planell del Colitx
اوقات نماز Camí de Coll de Turer, (Cami de Coll de Turer)
اوقات نماز Canal del Teixó, (Canal del Teixo)
اوقات نماز Arans
اوقات نماز Obaga del Bony de la Costa
اوقات نماز Roc Rodó, (Roc Rodo)
اوقات نماز Plana del Grau
اوقات نماز Canal de les Llongues
اوقات نماز Costa de les Salines
اوقات نماز Bosc de l’Ensegur, (Bosc de l'Ensegur)
اوقات نماز Canya de la Sucarana
اوقات نماز Collades de Nier
اوقات نماز La Beçosa, (La Becosa)