اوقات نماز Tasman

NZ / Tasman / Tasman

جهت قبله Tasman

N E S W

جهت قبله Tasman

°236 :جهت قطب نما
جهت قبله Tasman, Tasman: °236 :جهت قطب نما °257.9 :جهت واقعی °1-21.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tasman

اوقات نماز Tasman
اوقات نماز Kina
اوقات نماز Moutere Bluff
اوقات نماز Harakeke
اوقات نماز Ruby Bay
اوقات نماز Braeburn
اوقات نماز Ruby Bay
اوقات نماز Kina Beach