اوقات نماز Hînceşti

MD / Hînceşti / Hînceşti

جهت قبله Hînceşti

N E S W

جهت قبله Hînceşti

°150.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Hînceşti, Hînceşti: °150.3 :جهت قطب نما °156.1 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Hînceşti, Hincesti, Condado de Hincesti, Condado de Hînceşti, Hincesti District, Hîncești, Hîncești District, Khyncheshtskij rajon, Raion de Hincesti, Raion de Hîncești, Raionul Hincesti, Raionul Hînceşti, Raionul Hîncești, Rajonul Khynchesht', Rejon Hincesti, Rejon Hînceşti, Районул Хынчешть, Хынчештский район

اوقات نماز Bălceana, (Balceana)
اوقات نماز Negrea
اوقات نماز Sofia