اوقات نماز Floreşti

MD / Floreşti / Floreşti

جهت قبله Floreşti

N E S W

جهت قبله Floreşti

°150.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Floreşti, Floreşti: °150.9 :جهت قطب نما °156.8 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Floreşti, Floresti, Condado de Floresti, Condado de Floreşti, Floreshtskij rajon, Floreshtskiy Rayon, Floresti District, Florești, Florești District, Raion de Floresti, Raion de Florești, Raionul Floresti, Raionul Floreşti, Raionul Florești, Rajonul Floresht', Rejon Floresti, Rejon Floreşti, Районул Флорешть, Флорештский район

اوقات نماز Stîrceni, (Stirceni)
اوقات نماز Ghindești, (Ghindesti)
اوقات نماز Bobuleşti, (Bobulesti)
اوقات نماز Camenca
اوقات نماز Gura Camencii
اوقات نماز Dealul Ghindeşti, (Dealul Ghindesti)
اوقات نماز Cenuşa, (Cenusa)
اوقات نماز Gvozdova
اوقات نماز Tsyra
اوقات نماز Vărvăreuca, (Varvareuca)