اوقات نماز Tripoli

LY / Tripoli / Tripoli

جهت قبله Tripoli

N E S W

جهت قبله Tripoli

°107 :جهت قطب نما
جهت قبله Tripoli, Tripoli: °107 :جهت قطب نما °109.2 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tripoli, Baladiyat Tarabulus, Baladīyat Ţarābulus, District de Tripoli, Sha`biyat Tarabulus, Sha‘bīyat Ţarābulus, Tajura' wa an Nawahi al Arba, Tarabulus, Wilayat Tarabulus, Wilāyat Ţarābulus, trabls, Ţarābulus, شعبية طرابلس, طرابلس

اوقات نماز Tripoli
اوقات نماز Al Dahra
اوقات نماز Maşraf Lībīyā al Markazī, (Masraf Libiya al Markazi)
اوقات نماز Mīnā’ Ţarābulus, (Mina' Tarabulus)
اوقات نماز Al Madīnah al Qadīmah, (Al Madinah al Qadimah)
اوقات نماز Marsá ar Raḩá, (Marsa ar Raha)
اوقات نماز Bāb ‘Akkārah, (Bab `Akkarah)
اوقات نماز Shāri‘ al Fatah, (Shari` al Fatah)
اوقات نماز Bāb Ban Ghashīr, (Bab Ban Ghashir)
اوقات نماز Ra’s az Zūr, (Ra's az Zur)
اوقات نماز Bāb al ‘Azīzīyah, (Bab al `Aziziyah)
اوقات نماز Qaryat al Baladīyah, (Qaryat al Baladiyah)
اوقات نماز Shāri‘ an Nasir, (Shari` an Nasir)
اوقات نماز Shari‘ al Jamāhirīyah, (Shari` al Jamahiriyah)
اوقات نماز Shāri‘ ‘Umar al Mukhtar, (Shari` `Umar al Mukhtar)
اوقات نماز Ţārīq as Sūr, (Tariq as Sur)
اوقات نماز Bāb Qarqārish, (Bab Qarqarish)
اوقات نماز Ţarīq ad Dā’irī al ’Awwal, (Tariq ad Da'iri al 'Awwal)
اوقات نماز Mu‘askar Jālū, (Mu`askar Jalu)
اوقات نماز Uadi el Megenin
اوقات نماز Ra’s az Zūr Reef, (Ra's az Zur Reef)
اوقات نماز Bāb al ‘Amrūş, (Bab al `Amrus)
اوقات نماز Bū Sittah, (Bu Sittah)
اوقات نماز Ţarīq ‘Aqabah bin Nāfī, (Tariq `Aqabah bin Nafi)
اوقات نماز Bāb al Farnaj, (Bab al Farnaj)
اوقات نماز Bāb Tarhūnah, (Bab Tarhunah)
اوقات نماز Bāb Ta’ Jūra‘, (Bab Ta' Jura`)
اوقات نماز Hay Demsheq
اوقات نماز Qurjī, (Qurji)
اوقات نماز Sūq al Jum‘ah, (Suq al Jum`ah)
اوقات نماز Ballouzah District
اوقات نماز Ra’s al Aḩmar, (Ra's al Ahmar)