اوقات نماز Al Marj

LY / Al Marj / Al Marj

جهت قبله Al Marj

N E S W

جهت قبله Al Marj

°114.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Al Marj, Al Marj: °114.3 :جهت قطب نما °117.4 :جهت واقعی °1-3.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Al Marj, Al Maraj, Baladiyat al Marj, Baladīyat al Marj, Muhafazat al Marj, Muḩāfaz̧at al Marj, Sha`biyat al Maraj, Sha`biyat al Marj, Sha‘bīyat al Maraj, Sha‘bīyat al Marj, almrj, mhafzt almrj, المرج, شعبية المرج, محافظة المرج

اوقات نماز Wādī al Ubayyiḑ, (Wadi al Ubayyid)
اوقات نماز Wādī ‘Adwān, (Wadi `Adwan)
اوقات نماز Farāqīş ‘Adwān, (Faraqis `Adwan)