اوقات نماز Sermersooq

GL / Sermersooq / Sermersooq

جهت قبله Sermersooq

N E S W

جهت قبله Sermersooq

°107.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Sermersooq, Sermersooq: °107.9 :جهت قطب نما °79 :جهت واقعی °128.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sermersooq, Kommuneqarfik Sermersooq, Sermersok, Sermersook, Sermersooq Kommune, seleumeleusokeu, Сермерсок, Сермерсоок, 세르메르소크

اوقات نماز Nuuk
اوقات نماز Skibshavn
اوقات نماز Vildmandsnæsset, (Vildmandsnasset)
اوقات نماز Spækhusnæs, (Spakhusnas)
اوقات نماز Beacon Island
اوقات نماز Tyskernæsset, (Tyskernasset)