اوقات نماز Pointe-Noire

CG / Pointe-Noire / Pointe-Noire

جهت قبله Pointe-Noire

N E S W

جهت قبله Pointe-Noire

°48.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Pointe-Noire, Pointe-Noire: °48.6 :جهت قطب نما °45.2 :جهت واقعی °13.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pointe-Noire, Ndindi, Pointe-Noire Department

اوقات نماز Mvoumvou
اوقات نماز Iangali Kwanga
اوقات نماز Tchilou
اوقات نماز Mbokou
اوقات نماز Bissongo
اوقات نماز Pointe-Noire
اوقات نماز Mbota Louisi
اوقات نماز Tchikondo
اوقات نماز Ntiétombota, (Ntietombota)
اوقات نماز Tchibota
اوقات نماز Tchiniambi
اوقات نماز Mpita
اوقات نماز Tchimagni
اوقات نماز Tchinouka
اوقات نماز Tié-Tié, (Tie-Tie)
اوقات نماز Bois d’Amour, (Bois d'Amour)
اوقات نماز Tchikoba
اوقات نماز Bois de Tivala
اوقات نماز Tchimbanmba
اوقات نماز Mbota
اوقات نماز Tchingoma
اوقات نماز Côte Mondaine, (Cote Mondaine)
اوقات نماز Losange
اوقات نماز Tchikatanga
اوقات نماز Ndili
اوقات نماز Loandjili
اوقات نماز Djilampoutou
اوقات نماز Ntandou Mboulou
اوقات نماز Tchiloulou
اوقات نماز Mafoumi
اوقات نماز Quartier Tchinouka
اوقات نماز Tchikoutou
اوقات نماز Côte Sauvage, (Cote Sauvage)
اوقات نماز Pointe Noire
اوقات نماز Banc de la Pointe
اوقات نماز Tchimkoumbi
اوقات نماز Tchimagni
اوقات نماز Djinji