اوقات نماز Plateaux

CG / Plateaux / Plateaux

جهت قبله Plateaux

N E S W

جهت قبله Plateaux

°45.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Plateaux, Plateaux: °45.6 :جهت قطب نما °44.2 :جهت واقعی °11.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Plateaux, Departement des Plateaux, Département des Plateaux, Lefini, Nkeni, Plateaux Department, Region des Plateaux, Région des Plateaux