اوقات نماز Saint Thomas

BB / Saint Thomas / Saint Thomas

جهت قبله Saint Thomas

N E S W

جهت قبله Saint Thomas

°82.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint Thomas, Saint Thomas: °82.4 :جهت قطب نما °67 :جهت واقعی °115.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint Thomas, Agios Thomas, Parroquia de Saint Thomas, Saint Thomas prestegjeld, Sankta Tomaso, Sent Tomas, sheng tuo ma si qu, Άγιος Θωμάς, Сент Томас, 聖托馬斯區

اوقات نماز Endeavour
اوقات نماز Lion Castle Tenantry
اوقات نماز Hopewell
اوقات نماز Deanes
اوقات نماز Ayshford
اوقات نماز Lancaster
اوقات نماز Dukes
اوقات نماز Surinam
اوقات نماز Vaucluse Factory
اوقات نماز Jack in the Box Gully
اوقات نماز Jackmans
اوقات نماز Coles Cave
اوقات نماز Upper Parks
اوقات نماز Welchman Hall
اوقات نماز Chimborazo
اوقات نماز Friendship Terrace
اوقات نماز Castle Grant
اوقات نماز Greenwich
اوقات نماز Orange Hill
اوقات نماز Melvin Hill
اوقات نماز Glendale
اوقات نماز Green Hill
اوقات نماز Allen View
اوقات نماز Newbury
اوقات نماز Cottage
اوقات نماز Poreys Spring
اوقات نماز Plumtree
اوقات نماز Canefield
اوقات نماز Content
اوقات نماز Lears
اوقات نماز Braggs Hill
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Sugar Hill
اوقات نماز Endeavour
اوقات نماز Rugby
اوقات نماز Mount Misery
اوقات نماز Jackson
اوقات نماز Fruitful Hill
اوقات نماز Branchbury
اوقات نماز Mangrove Pond
اوقات نماز Sturges
اوقات نماز Walkes Spring
اوقات نماز Mount All
اوقات نماز Proutes
اوقات نماز Carrington
اوقات نماز Christie
اوقات نماز Shop Hill
اوقات نماز Coffee Gully
اوقات نماز Warrens
اوقات نماز Dunscombe
اوقات نماز Blackmans
اوقات نماز Old Post Office
اوقات نماز Blowers
اوقات نماز Bridgefield
اوقات نماز Boiling Spring
اوقات نماز Dayrells
اوقات نماز Cane Wood
اوقات نماز Apes Hill
اوقات نماز Airy Hill
اوقات نماز Moonshine Hall
اوقات نماز Clifton Hill
اوقات نماز Golden Ridge
اوقات نماز Grand View
اوقات نماز Mount Wilton
اوقات نماز Chapman
اوقات نماز Boarded Hall
اوقات نماز Gregg Farm
اوقات نماز Exchange
اوقات نماز Bloomsbury
اوقات نماز Mayfield
اوقات نماز Blunts
اوقات نماز Market Hill
اوقات نماز Edge Hill
اوقات نماز Belair
اوقات نماز Saint Helens
اوقات نماز Bloomsbury
اوقات نماز Bennetts
اوقات نماز Applewhaites
اوقات نماز Seaview
اوقات نماز White Hill
اوقات نماز Barbados
اوقات نماز Bournes
اوقات نماز Bibbys Lane
اوقات نماز Mose Bottom
اوقات نماز Highclere
اوقات نماز Mount Wilton
اوقات نماز Arthurs Seat
اوقات نماز Arch Hall
اوقات نماز Farmers
اوقات نماز Boarded Hall
اوقات نماز Jericho
اوقات نماز Farmers
اوقات نماز Parris Hill
اوقات نماز Dunscombe
اوقات نماز Sweet Bottom
اوقات نماز Bibbys Lane
اوقات نماز Spring Vale
اوقات نماز Boiling Spring
اوقات نماز Roach
اوقات نماز Hillaby