اوقات نماز Saint Peter

BB / Saint Peter / Saint Peter

جهت قبله Saint Peter

N E S W

جهت قبله Saint Peter

°82.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint Peter, Saint Peter: °82.4 :جهت قطب نما °67 :جهت واقعی °115.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint Peter, Agios Petros, Parroquia de Saint Peter, Saint Peter prestegjeld, Saint Peters, Sankta Petro, Sent-Piter, seinteupiteo gyogu, sheng bi de jiao qu, snt pytr barbadws, Άγιος Πέτρος, Сент-Пітер, سنت پیتر، باربادوس, سینٹ پیٹر، بارباڈوس, 聖彼得教區, 세인트피터 교구

اوقات نماز Mount Brevitor
اوقات نماز Westmoreland
اوقات نماز Walkers
اوقات نماز Bawden and River
اوقات نماز Mile and a Quarter
اوقات نماز Bawdens
اوقات نماز French
اوقات نماز Durham
اوقات نماز Mount Pleasant
اوقات نماز The Rock
اوقات نماز Ebworth
اوقات نماز Half Acre
اوقات نماز Pickerings
اوقات نماز Rose Hill
اوقات نماز White Hall
اوقات نماز Trents
اوقات نماز Upper Carlton
اوقات نماز Hannays
اوقات نماز Fairfield
اوقات نماز Mount Gilboa
اوقات نماز Swanns
اوقات نماز Jemmotts
اوقات نماز Orange Hill
اوقات نماز Sion Hill
اوقات نماز Nesfield
اوقات نماز The Whim
اوقات نماز Benny Hall
اوقات نماز Burnt House
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Breedy’s, (Breedy's)
اوقات نماز Sedge Pond
اوقات نماز Portland
اوقات نماز Ashton Hall
اوقات نماز Church Hill
اوقات نماز Prospect
اوقات نماز Retreat
اوقات نماز Mount View
اوقات نماز Warleigh
اوقات نماز Greenland
اوقات نماز Fosters
اوقات نماز Cottage
اوقات نماز Rock Dundo
اوقات نماز Farley Hill
اوقات نماز Indian Ground
اوقات نماز Welchtown
اوقات نماز Mount Gay
اوقات نماز The Hill
اوقات نماز Luke Hill
اوقات نماز Benthams
اوقات نماز Roebuck
اوقات نماز Farley Hill Park
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Maynards
اوقات نماز Boiling Spring
اوقات نماز Roebuck
اوقات نماز Cleland
اوقات نماز Haymans Factory
اوقات نماز Alexandra
اوقات نماز Diamond Corner
اوقات نماز Indian Ground
اوقات نماز Coot’s Pond, (Coot's Pond)
اوقات نماز Oxford
اوقات نماز Shorey
اوقات نماز Bourbon
اوقات نماز Litchfield
اوقات نماز Alleynedale
اوقات نماز Alleynedale
اوقات نماز Spring Head
اوقات نماز Mangrove
اوقات نماز Oxford
اوقات نماز Bakers
اوقات نماز Mangrove
اوقات نماز Cleland
اوقات نماز Barbados Wildlife Reserve
اوقات نماز Heywoods
اوقات نماز Spring Head
اوقات نماز Farm Road
اوقات نماز Luke Hill
اوقات نماز Moore Hill
اوقات نماز Bakers
اوقات نماز Oxford
اوقات نماز Coot’s Pond, (Coot's Pond)
اوقات نماز Colleton
اوقات نماز Gibbs
اوقات نماز Sedge Pond
اوقات نماز Six Mens
اوقات نماز Prospect
اوقات نماز Babbs
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Heywoods Beach
اوقات نماز Farley Hill
اوقات نماز Benthams
اوقات نماز Burnt House
اوقات نماز Orange Hill
اوقات نماز Lamberts
اوقات نماز Gibbes Bay
اوقات نماز Six Men’s Bay, (Six Men's Bay)
اوقات نماز Boiling Spring
اوقات نماز Farley Hill Park
اوقات نماز Maycock