اوقات نماز Saint Lucy

BB / Saint Lucy / Saint Lucy

جهت قبله Saint Lucy

N E S W

جهت قبله Saint Lucy

°82.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint Lucy, Saint Lucy: °82.4 :جهت قطب نما °67 :جهت واقعی °115.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint Lucy, Agia Loukia, Parroquia de Saint Lucy, Saint Lucy prestegjeld, Sankta Lucio, Sent-Ljusi, seinteulusi gyogu, sheng lu xi jiao qu, snt lwsy barbadws, Αγία Λουκία, Сент-Люсі, سنت لوسی، باربادوس, سینٹ لوسی، بارباڈوس, 聖露西教區, 세인트루시 교구

اوقات نماز Mount Royer
اوقات نماز Harris
اوقات نماز Mount Brevitor
اوقات نماز Mile and a Quarter
اوقات نماز Spring Hall
اوقات نماز Durham
اوقات نماز Mount Pleasant
اوقات نماز Ebworth
اوقات نماز Half Acre
اوقات نماز Friendship
اوقات نماز Pickerings
اوقات نماز Rose Hill
اوقات نماز Trents
اوقات نماز Greenidge
اوقات نماز Hannays
اوقات نماز Fairfield
اوقات نماز Mount Gilboa
اوقات نماز Jemmotts
اوقات نماز Nesfield
اوقات نماز Chance Hall
اوقات نماز Benny Hall
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Portland
اوقات نماز Church Hill
اوقات نماز Content
اوقات نماز Retreat
اوقات نماز Mount View
اوقات نماز Fosters
اوقات نماز Cottage
اوقات نماز Spring Garden
اوقات نماز Grape Hall
اوقات نماز Free Hill
اوقات نماز Welchtown
اوقات نماز Connell Town
اوقات نماز Mount Gay
اوقات نماز Cluffs
اوقات نماز Hope
اوقات نماز Luke Hill
اوقات نماز Benthams
اوقات نماز Josey Hill
اوقات نماز Flatfield
اوقات نماز Retreat
اوقات نماز Crab Hill
اوقات نماز Lowland
اوقات نماز Alexandra
اوقات نماز Archers
اوقات نماز Coconut Hall
اوقات نماز Salmond
اوقات نماز Diamond Corner
اوقات نماز Oxford
اوقات نماز Bourbon
اوقات نماز Alleynedale
اوقات نماز Seaview
اوقات نماز Bishops
اوقات نماز Alleynedale
اوقات نماز The Salt Lakes
اوقات نماز Long Rock
اوقات نماز Granny’s Bay, (Granny's Bay)
اوقات نماز Taylor Bay
اوقات نماز Green Point
اوقات نماز Oxford
اوقات نماز Cluff’s Bay, (Cluff's Bay)
اوقات نماز Stroud Bay
اوقات نماز Archer’s Bay, (Archer's Bay)
اوقات نماز Gouldings Green
اوقات نماز Roaches
اوقات نماز Gent’s Bay, (Gent's Bay)
اوقات نماز Stroud Point
اوقات نماز Lambert Point
اوقات نماز Luke Hill
اوقات نماز Moore Hill
اوقات نماز Upper Salmonds
اوقات نماز Brome Field
اوقات نماز Oxford
اوقات نماز Jordans Cowpen
اوقات نماز Touce’s Point, (Touce's Point)
اوقات نماز Abbott’s Bay, (Abbott's Bay)
اوقات نماز Cowpen Rock
اوقات نماز Rocky Bay
اوقات نماز Creek Bay
اوقات نماز The Cabben
اوقات نماز Colleton
اوقات نماز Middle Bay
اوقات نماز Animal Flower Cave
اوقات نماز Sandy Hill Point
اوقات نماز Norse’s Bay, (Norse's Bay)
اوقات نماز Ladder Bay
اوقات نماز Babbs
اوقات نماز Animal Flower Bay
اوقات نماز The Spout
اوقات نماز River Bay
اوقات نماز Lynches
اوقات نماز Benthams
اوقات نماز Horse Shoe Bay
اوقات نماز Lamberts
اوقات نماز Cummings
اوقات نماز North Point
اوقات نماز Maycock
اوقات نماز Harrisons
اوقات نماز Antilles Flat