اوقات نماز Saint Andrew

BB / Saint Andrew / Saint Andrew

جهت قبله Saint Andrew

N E S W

جهت قبله Saint Andrew

°82.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint Andrew, Saint Andrew: °82.4 :جهت قطب نما °67 :جهت واقعی °115.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint Andrew, Agios Andreas, Saint Andrew prestegjeld, Saint Andrews, Sankta Andreo, seinteuaendeulu gyogu, sheng an de lu qu, snt andrw barbadws, Άγιος Ανδρέας, سنت آندرو، باربادوس, سینٹ اینڈریو، بارباڈوس, 聖安德魯區, 세인트앤드루 교구

اوقات نماز Hoytes
اوقات نماز Mellowes
اوقات نماز Walkers
اوقات نماز Bawden and River
اوقات نماز Saint Simons
اوقات نماز Deanes
اوقات نماز Belle Hill
اوقات نماز Bawdens
اوقات نماز French
اوقات نماز The Rock
اوقات نماز Cheltenham
اوقات نماز White Hall
اوقات نماز Springfield
اوقات نماز Bissex Hill
اوقات نماز Upper Parks
اوقات نماز Swanns
اوقات نماز Turners Hall Woods
اوقات نماز Orange Hill
اوقات نماز Orange Hill
اوقات نماز Melvin Hill
اوقات نماز Belleplaine
اوقات نماز Sion Hill
اوقات نماز Bissex
اوقات نماز Saint Andrews
اوقات نماز Benny Hall
اوقات نماز Burnt House
اوقات نماز Plumtree
اوقات نماز Breedy’s, (Breedy's)
اوقات نماز Sedge Pond
اوقات نماز Portland
اوقات نماز Canefield
اوقات نماز Prospect
اوقات نماز Haggatts
اوقات نماز Endeavour
اوقات نماز Turners Hall
اوقات نماز Mount Misery
اوقات نماز Greenland
اوقات نماز Fruitful Hill
اوقات نماز Cane Garden
اوقات نماز Bruce Vale
اوقات نماز Mount All
اوقات نماز Farley Hill
اوقات نماز Indian Ground
اوقات نماز Carrington
اوقات نماز Welchtown
اوقات نماز Lakes
اوقات نماز The Hill
اوقات نماز Baxters
اوقات نماز Dunscombe
اوقات نماز Saint Sylvans
اوقات نماز Roebuck
اوقات نماز Farley Hill Park
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Boiling Spring
اوقات نماز Bruce Vale River
اوقات نماز Roebuck
اوقات نماز Apes Hill
اوقات نماز Cleland
اوقات نماز Windy Hill
اوقات نماز Diamond Corner
اوقات نماز Indian Ground
اوقات نماز Coot’s Pond, (Coot's Pond)
اوقات نماز Walker’s Savannah, (Walker's Savannah)
اوقات نماز Shorey
اوقات نماز Spring Head
اوقات نماز Chapman
اوقات نماز Chalky Mount
اوقات نماز Boarded Hall
اوقات نماز Gregg Farm
اوقات نماز Mangrove
اوقات نماز Bakers
اوقات نماز Chalky Mount
اوقات نماز Long Pond
اوقات نماز Blunts
اوقات نماز Mangrove
اوقات نماز The Potteries
اوقات نماز Less Beholden
اوقات نماز Cleland
اوقات نماز Barbados Wildlife Reserve
اوقات نماز Spring Head
اوقات نماز The Savannah
اوقات نماز Moore Hill
اوقات نماز Bakers
اوقات نماز White Hill
اوقات نماز Walkers Beach
اوقات نماز Coot’s Pond, (Coot's Pond)
اوقات نماز Mose Bottom
اوقات نماز Highclere
اوقات نماز Sedge Pond
اوقات نماز Saint Sylvans
اوقات نماز Farmers
اوقات نماز Boarded Hall
اوقات نماز Prospect
اوقات نماز Farmers
اوقات نماز Chalky Mount
اوقات نماز Dunscombe
اوقات نماز Rock Hall
اوقات نماز Farley Hill
اوقات نماز Burnt House
اوقات نماز Orange Hill