اوقات نماز Christ Church

BB / Christ Church / Christ Church

جهت قبله Christ Church

N E S W

جهت قبله Christ Church

°82.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Christ Church, Christ Church: °82.4 :جهت قطب نما °67 :جهت واقعی °115.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Christ Church, Christ Church prestegjeld, Christchurch, Kariah Christ Church, Kraist Tserts, Kraistcercas pagasts, Kraistčērčas pagasts, Krajst-Cherch, Krista Kirko, Kristaus baznycios parapija, Kristaus bažnyčios parapija, Parroquia de Christ Church, ji du cheng jiao qu, keulaiseuteucheochi gyogu, krayst chrch barbadws, Κράιστ Τσερτς, Крайст-Черч, کرائسٹ چرچ، بارباڈوس, کرایست چرچ، باربادوس, 基督城教區, 크라이스트처치 교구

اوقات نماز Lowland
اوقات نماز Balls
اوقات نماز Providence
اوقات نماز Waverley Cot
اوقات نماز Christ Church Ridge
اوقات نماز Newton Terrace
اوقات نماز Lead Vale
اوقات نماز Newton
اوقات نماز Pilgrim Place
اوقات نماز Pilgrim Road
اوقات نماز Lodge Road
اوقات نماز Parish Land
اوقات نماز Callendar
اوقات نماز Turnpike
اوقات نماز Fairy Valley
اوقات نماز Skeenes Hill
اوقات نماز Searles
اوقات نماز Thornbury Hill
اوقات نماز Bulkely Factory
اوقات نماز Yorkshire
اوقات نماز Edey
اوقات نماز Coverly
اوقات نماز Melverton
اوقات نماز Boarded Hall
اوقات نماز Gibbons
اوقات نماز Durants
اوقات نماز Searles
اوقات نماز Fairview
اوقات نماز Packers
اوقات نماز Gibbons Boggs
اوقات نماز Brighton
اوقات نماز Bannatyne
اوقات نماز Sion Hill
اوقات نماز Lower Greys
اوقات نماز Wilcox
اوقات نماز Briggs
اوقات نماز Wotton
اوقات نماز Watts Village
اوقات نماز Frere Pilgrim
اوقات نماز Staple Grove
اوقات نماز Kingsland
اوقات نماز Pegwell
اوقات نماز Lowthers
اوقات نماز Hannays
اوقات نماز Montrose
اوقات نماز Gall Hill
اوقات نماز Oistins
اوقات نماز Silver Hill
اوقات نماز Fairy Valley Rock
اوقات نماز Hannays Tenantry
اوقات نماز Ealing Grove
اوقات نماز St. Patricks
اوقات نماز Stepney
اوقات نماز Charnocks
اوقات نماز Scarborough
اوقات نماز Below Rock
اوقات نماز Windsor
اوقات نماز Windsor
اوقات نماز Hopewell
اوقات نماز South District
اوقات نماز Cane Vale
اوقات نماز Watts Village
اوقات نماز Sayes Court
اوقات نماز Campaign Castle
اوقات نماز Kelzer Hill
اوقات نماز Chancery Lane
اوقات نماز South District
اوقات نماز Walronds
اوقات نماز Enterprise
اوقات نماز Maxwell Coast
اوقات نماز Ealing Park
اوقات نماز Maxwell
اوقات نماز Lower Greys
اوقات نماز Welches
اوقات نماز Seaview
اوقات نماز Goodland
اوقات نماز Chancery Lane Swamp
اوقات نماز Briggs
اوقات نماز Oistins Bay
اوقات نماز Highland
اوقات نماز Boarded Hall
اوقات نماز Edgecumbe
اوقات نماز Kendal Hill
اوقات نماز Campaign Castle
اوقات نماز Inch Marlowe Swamp
اوقات نماز Brighton
اوقات نماز Inch Marlowe
اوقات نماز Cotton House Bay
اوقات نماز Frere Pilgrim
اوقات نماز Carrington
اوقات نماز Paragon
اوقات نماز Saint Davids
اوقات نماز Bentleys
اوقات نماز Sheraton Park
اوقات نماز Woodbourne
اوقات نماز Long Bay
اوقات نماز Maxwell Hill
اوقات نماز Maxwell Coast
اوقات نماز Brereton
اوقات نماز Skeenes Hill