اوقات نماز Shamkir Rayon

AZ / Şǝmkir / Shamkir Rayon

جهت قبله Shamkir Rayon

N E S W

جهت قبله Shamkir Rayon

°191.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Shamkir Rayon, Şǝmkir: °191.1 :جهت قطب نما °197.2 :جهت واقعی °1-6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Shamkir Rayon, Samkir Rayonu, Shamkhor Rayonu, Shamkhorskiy Rayon, Şǝmkir, Şəmkir Rayonu

اوقات نماز Tretiy Internatsional
اوقات نماز Nadiı Şaharx Kanalı, (Nadii Saharx Kanali)
اوقات نماز Muxtariyyat
اوقات نماز Çaparlı, (Caparli)
اوقات نماز Düzarx Kanalı, (Duzarx Kanali)
اوقات نماز Miskinli
اوقات نماز Dəlilərarx Kanalı, (Dalilararx Kanali)
اوقات نماز Dörd Tümənarx Kanalı, (Dord Tumanarx Kanali)
اوقات نماز Keçili, (Kecili)
اوقات نماز Kosaly
اوقات نماز Füzuli, (Fuzuli)
اوقات نماز Yeni Yol
اوقات نماز Qaraarx Kanalı, (Qaraarx Kanali)