اوقات نماز Lankaran Sahari

AZ / Lankaran Sahari / Lankaran Sahari

جهت قبله Lankaran Sahari

N E S W

جهت قبله Lankaran Sahari

°201.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Lankaran Sahari, Lankaran Sahari: °201.3 :جهت قطب نما °206.7 :جهت واقعی °1-5.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lankaran Sahari, Lankaran, Lǝnkǝran, Lənkəran, Lənkəran Şəhəri

اوقات نماز Velyady
اوقات نماز Germatyuk
اوقات نماز Lenkoran Region
اوقات نماز Darquba
اوقات نماز Shilyavar
اوقات نماز Güvənil, (Guvanil)
اوقات نماز Kyargelan
اوقات نماز Səbir, (Sabir)
اوقات نماز Ballabur
اوقات نماز Sutamurdob
اوقات نماز Lankaran
اوقات نماز Malyy Shuryuk
اوقات نماز Nizhniye Nyuady
اوقات نماز Viyan
اوقات نماز Digah
اوقات نماز Shavlazuza
اوقات نماز Şilim, (Silim)
اوقات نماز Kosalar
اوقات نماز Wosaru
اوقات نماز Lyuvasar
اوقات نماز Lyuvasar
اوقات نماز Shuryuk
اوقات نماز Balabur
اوقات نماز Seyde-Karan
اوقات نماز Tutapeshta
اوقات نماز Sapnaperan
اوقات نماز Balabur
اوقات نماز Kenaramesha
اوقات نماز Kosalar
اوقات نماز Talışlı, (Talisli)
اوقات نماز Lyazh
اوقات نماز Sapnaperan
اوقات نماز Ballabur