اوقات نماز Gadabay Rayon

AZ / Gǝdǝbǝy / Gadabay Rayon

جهت قبله Gadabay Rayon

N E S W

جهت قبله Gadabay Rayon

°190.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Gadabay Rayon, Gǝdǝbǝy: °190.4 :جهت قطب نما °196.3 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gadabay Rayon, Gadabay Rayonu, Gǝdǝbǝy, Gədəbəy Rayonu, Kedabekskiy Rayon

اوقات نماز Gora Khachakaya
اوقات نماز Çaldaş, (Caldas)
اوقات نماز Daryurd
اوقات نماز Qanlı Dağ, (Qanli Dag)
اوقات نماز Parakend
اوقات نماز Aliismailly
اوقات نماز Qaravultomba