اوقات نماز Bilasuvar Rayon

AZ / Bilǝsuvar / Bilasuvar Rayon

جهت قبله Bilasuvar Rayon

N E S W

جهت قبله Bilasuvar Rayon

°199 :جهت قطب نما
جهت قبله Bilasuvar Rayon, Bilǝsuvar: °199 :جهت قطب نما °204.6 :جهت واقعی °1-5.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bilasuvar Rayon, Belyasuvarskiy Rayon, Bilasuvar Rayonu, Bilǝsuvar, Biləsuvar Rayonu, Pushkin Rayonu, Pushkinskiy Rayon

اوقات نماز Narimanovka
اوقات نماز Üçüncü Qol Kanalı, (Ucuncu Qol Kanali)
اوقات نماز Novotroitskoye