اوقات نماز Barda Rayon

AZ / Bǝrdǝ / Barda Rayon

جهت قبله Barda Rayon

N E S W

جهت قبله Barda Rayon

°194.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Barda Rayon, Bǝrdǝ: °194.6 :جهت قطب نما °200.4 :جهت واقعی °1-5.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Barda Rayon, Barda Rayonu, Bardinskiy Rayon, Bǝrdǝ, Bərdə Rayonu

اوقات نماز Karabakhskaya Ravnina
اوقات نماز Karademirchi Vtoryye
اوقات نماز Ismikhanly
اوقات نماز Qullar
اوقات نماز Bala Qacar
اوقات نماز Karademirchi Pervyye
اوقات نماز Böyük Qəcər, (Boyuk Qacar)
اوقات نماز Qarayusifli
اوقات نماز Alpout
اوقات نماز Guseynbeyli
اوقات نماز Aliyanly
اوقات نماز Qazıqurdalı, (Qaziqurdali)
اوقات نماز Şirvanlı, (Sirvanli)
اوقات نماز Daymadagyldy
اوقات نماز Lyak
اوقات نماز Gelanly
اوقات نماز Gasanli
اوقات نماز Darğalar, (Dargalar)
اوقات نماز Tazakend