اوقات نماز Aghjabadi Rayon

AZ / Ağcabǝdi / Aghjabadi Rayon

جهت قبله Aghjabadi Rayon

N E S W

جهت قبله Aghjabadi Rayon

°195.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Aghjabadi Rayon, Ağcabǝdi: °195.7 :جهت قطب نما °201.4 :جهت واقعی °1-5.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Aghjabadi Rayon, Agcabadi Rayonu, Agdzhabedinskiy Rayon, Aghjabadi Rayonu, Aghjabädi Rayonu, Ağcabǝdi, Ağcabədi Rayonu

اوقات نماز Avşar, (Avsar)
اوقات نماز Khodzhavend
اوقات نماز Salmanbeyly
اوقات نماز Qarqarçay, (Qarqarcay)